Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж ДФ

  • Управляващо дружество: Райфайзен Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 11/8/2019
История за последният 1 месец   (16.10.2019 г.-16.11.2019 г.)
Легенда:
  • Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес1.35BGN
От началото на годината18.08%
За последните 12 месеца8.58%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)4.58%
Стандартно отклонение13.27%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Умерен до висок
Инвестиране (регион)
• Глобален
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000036