Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

ОББ Патримониум земя ДФ

  • Управляващо дружество: ОББ Асет Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (15.10.2019 г.-15.11.2019 г.)
Легенда:
  • ОББ Патримониум земя ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес17.42BGN
От началото на годината11.81%
За последните 12 месеца5.62%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)5.28%
Стандартно отклонение7.71%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000219