Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

ПИБ Гарант ДФ

  • Управляващо дружество: ПФБК Асет Менджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • ПИБ Гарант ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес1.25BGN
От началото на годината-0.76%
За последните 12 месеца-1.98%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)1.86%
Стандартно отклонение1.17%

Тип фонд
Консервативен
Инвестиционен риск
Умерен
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000156