Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

Селект Облигации ДФ

  • Управляващо дружество: Селект Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (13.10.2019 г.-13.11.2019 г.)
Легенда:
  • Селект Облигации ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес168.11BGN
От началото на годината0.31%
За последните 12 месеца-0.64%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)3.91%
Стандартно отклонение1.38%

Тип фонд
Фонд в облигации
Инвестиционен риск
Нисък до умерен
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000003