Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

Адванс Източна Европа ДФ

  • Управляващо дружество: Карол Капитъл Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (11.10.2019 г.-11.11.2019 г.)
Легенда:
  • Адванс Източна Европа ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес0.85EUR
От началото на годината25.54%
За последните 12 месеца19.21%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-1.25%
Стандартно отклонение10.49%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
• Централна и Източна Европа
Регион на инвестиране - описание
Фокус акци в Източна Европа
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000005