Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Скай Нови Акции ДФ

  • Управляващо дружество: Скай Управление на Активи АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Скай Нови Акции ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес0.72BGN
От началото на годината10.68%
За последните 12 месеца3.98%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-2.37%
Стандартно отклонение9.04%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• Централна и Източна Европа
• Европа включително Еврозоната
• Други
Регион на инвестиране - описание
Турция, Румъния, Словения, България, Хърватска, Сърбия
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000037