Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Капман Капитал ДФ

  • Управляващо дружество: Капман Асет Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Капман Капитал ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес21.92BGN
От началото на годината-2.84%
За последните 12 месеца-4.15%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)5.39%
Стандартно отклонение4.61%

Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Умерен до висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000014