Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Конкорд Фонд - 2 ДФ

  • Управляващо дружество: Конкорд Асет Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Конкорд Фонд - 2 ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес9.97BGN
От началото на годината0.91%
За последните 12 месеца1.95%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)0.17%
Стандартно отклонение5.10%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
Регион на инвестиране - описание
Бълрагия и други страни
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000023