Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

Конкорд Фонд - 4 ЕНЕРГЕТИКА ДФ

  • Управляващо дружество: Конкорд Асет Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (11.10.2019 г.-11.11.2019 г.)
Легенда:
  • Конкорд Фонд - 4 ЕНЕРГЕТИКА ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес8.68BGN
От началото на годината11.66%
За последните 12 месеца0.81%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-1.19%
Стандартно отклонение12.53%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
Регион на инвестиране - описание
България и други страни
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000163