Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Адванс Инвест ДФ

  • Управляващо дружество: Карол Капитъл Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 4/30/2019
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Адванс Инвест ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес1.26BGN
От началото на годината2.93%
За последните 12 месеца-0.62%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)1.20%
Стандартно отклонение6.88%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
Регион на инвестиране - описание
Фокус акции в България и Румъния
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000004