Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

Компас Стратегия ДФ

  • Управляващо дружество: Компас Инвест АД
  • Последна промяна: 11/8/2019
История за последният 1 месец   (15.10.2019 г.-15.11.2019 г.)
Легенда:
  • Компас Стратегия ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес0.71BGN
От началото на годината0.49%
За последните 12 месеца
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-2.67%
Стандартно отклонение3.45%

Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Умерен до висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000145