Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Инвест Актив ДФ

  • Управляващо дружество: Инвест Фонд Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Инвест Актив ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес0.33BGN
От началото на годината1.17%
За последните 12 месеца0.89%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-8.84%
Стандартно отклонение5.50%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000153