Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

Конкорд Фонд - 6 Облигации ДФ

  • Управляващо дружество: Конкорд Асет Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.10.2019 г.-19.11.2019 г.)
Легенда:
  • Конкорд Фонд - 6 Облигации ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес15.58BGN
От началото на годината6.00%
За последните 12 месеца6.08%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)3.94%
Стандартно отклонение1.46%

Тип фонд
Фонд в облигации
Инвестиционен риск
Нисък до умерен
Инвестиране (регион)
• България
Регион на инвестиране - описание
България и други страни
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000197