Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

Пиреос фонд от акции на динамично развиващи се местни компании

  • Управляващо дружество: Пиреос Асет Мениджмънт АДУВФ
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (16.10.2019 г.-16.11.2019 г.)
Легенда:
  • Пиреос фонд от акции на динамично развиващи се местни компании (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес
От началото на годината
За последните 12 месеца
От началото на публичното предлагане (анюализира се)
Стандартно отклонение

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• Други
Регион на инвестиране - описание
Гърция
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000212