Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

ДСК Стандарт ДФ

  • Управляващо дружество: ДСК Управление на активи АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (13.10.2019 г.-13.11.2019 г.)
Легенда:
  • ДСК Стандарт ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес1.62BGN
От началото на годината1.65%
За последните 12 месеца1.50%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)3.53%
Стандартно отклонение0.72%

Тип фонд
Фонд в облигации
Инвестиционен риск
Нисък до умерен
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000010