Взаимни фондове - резултати от търсенето:

Адванс Глобал Трендс ДФ

  • Управляващо дружество: Карол Капитъл Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 4/30/2019
История за последният 1 месец   (17.5.2019 г.-17.6.2019 г.)
Легенда:
  • Адванс Глобал Трендс ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес1.06EUR
От началото на годината11.95%
За последните 12 месеца-2.65%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)0.77%
Стандартно отклонение11.95%

Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Умерен до висок
Инвестиране (регион)
• Глобален
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000245