Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Конкорд Фонд - 5 Централна и Източна Европа ДФ

  • Управляващо дружество: Конкорд Асет Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Конкорд Фонд - 5 Централна и Източна Европа ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес7.44BGN
От началото на годината-1.70%
За последните 12 месеца-0.61%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-2.50%
Стандартно отклонение6.29%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
Регион на инвестиране - описание
България и страни от ЦИЕ
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000164