Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Астра Комодити ДФ

  • Управляващо дружество: Астра Асет Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Астра Комодити ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес3.13BGN
От началото на годината11.54%
За последните 12 месеца-3.56%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-10.26%
Стандартно отклонение14.78%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
• Други
Регион на инвестиране - описание
Австралия, Канада, Китай, Корея, Македония, Мексико, Русия, САЩ, Сърбия, Турция, Украйна, Хърватия, Швейцария, ЮАР, Япония,
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000214