Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Алфа Индекс Имоти ДФ

  • Управляващо дружество: Алфа Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Алфа Индекс Имоти ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес0.85BGN
От началото на годината-3.73%
За последните 12 месеца-0.39%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-1.18%
Стандартно отклонение6.79%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000025