Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

Тексим България ДФ

  • Управляващо дружество: Тексим Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (14.10.2019 г.-14.11.2019 г.)
Легенда:
  • Тексим България ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес63.37BGN
От началото на годината4.19%
За последните 12 месеца7.42%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-3.45%
Стандартно отклонение5.09%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000041