Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

Райфайзен (България) Консервативен Фонд България ДФ

  • Управляващо дружество: Райфайзен Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 11/8/2019
История за последният 1 месец   (15.10.2019 г.-15.11.2019 г.)
Легенда:
  • Райфайзен (България) Консервативен Фонд България ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес1.53BGN
От началото на годината1.39%
За последните 12 месеца1.46%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)3.16%
Стандартно отклонение0.30%

Тип фонд
Фонд в облигации
Инвестиционен риск
Нисък до умерен
Инвестиране (регион)
• Глобален
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000035