Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

Смарт Тех ДФ

  • Управляващо дружество: Алфа Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 3/15/2019
История за последният 1 месец   (14.10.2019 г.-14.11.2019 г.)
Легенда:
  • Смарт Тех ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес0.49BGN
От началото на годината-4.52%
За последните 12 месеца-11.34%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-5.78%
Стандартно отклонение12.35%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000149