Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Адванс Възможности в Нова Европа ДФ

  • Управляващо дружество: Карол Капитъл Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Адванс Възможности в Нова Европа ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес0.95EUR
От началото на годината6.32%
За последните 12 месеца0.57%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-0.41%
Стандартно отклонение11.21%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
• Европа включително Еврозоната
Регион на инвестиране - описание
България, Хърватия, Босна и Херцеговина, Русия, Румъния, Сърбия, Украйна, Полша, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Турция, Гърция, Казахстан, Кипър, Литва, Латвия, Естония
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000155