Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

ЦКБ Актив ДФ

  • Управляващо дружество: ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (14.10.2019 г.-14.11.2019 г.)
Легенда:
  • ЦКБ Актив ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес10.86BGN
От началото на годината7.03%
За последните 12 месеца5.31%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)0.67%
Стандартно отклонение5.05%

Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Умерен до висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000045