Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Елана Балансиран Евро Фонд ДФ

  • Управляващо дружество: Елана Фонд Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 4/12/2019
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Елана Балансиран Евро Фонд ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес132.39BGN
От началото на годината4.13%
За последните 12 месеца1.42%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)2.04%
Стандартно отклонение3.95%

Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Умерен до висок
Инвестиране (регион)
• България
• Други
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000008