Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

ОББ Платинум Облигации ДФ

  • Управляващо дружество: ОББ Асет Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • ОББ Платинум Облигации ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес14.61BGN
От началото на годината0.27%
За последните 12 месеца0.24%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)2.80%
Стандартно отклонение0.48%

Тип фонд
Фонд в облигации
Инвестиционен риск
Нисък до умерен
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000029