Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Селект Баланс АД ИД

  • Управляващо дружество: Селект Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Селект Баланс АД ИД (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес19.67BGN
От началото на годината1.71%
За последните 12 месеца3.67%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)3.04%
Стандартно отклонение4.09%

Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Умерен до висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Инвестиционно дружество от отворен тип
Код на продукта
MF000001