Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

ДСК Имоти ДФ

  • Управляващо дружество: ДСК Управление на активи АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (15.10.2019 г.-15.11.2019 г.)
Легенда:
  • ДСК Имоти ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес0.88BGN
От началото на годината-2.26%
За последните 12 месеца-1.57%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-1.13%
Стандартно отклонение1.70%

Тип фонд
Консервативен
Инвестиционен риск
Умерен
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000167