Взаимни фондове, инвестиции - каталог на всички фондове - 178 взаимни фонда от 27 управляващи дружества

Филтрирай по:
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление
От началото на годината
Стандартно отклонение
Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

1.76%

Стандартно отклонение

0.44%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

-7.73%

Стандартно отклонение

5.87%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-4.86%

Стандартно отклонение

6.95%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-5.56%

Стандартно отклонение

12.35%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

7.48%

Стандартно отклонение

9.29%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

16.20%

Стандартно отклонение

14.78%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

5.44%

Стандартно отклонение

3.63%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.79%

От началото на годината

9.92%

Стандартно отклонение

7.30%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

3.30%

Стандартно отклонение

0.81%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-5.40%

Стандартно отклонение

3.37%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.25%

От началото на годината

1.06%

Стандартно отклонение

0.67%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-2.05%

Стандартно отклонение

1.73%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-3.45%

Стандартно отклонение

4.69%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

1.55%

Стандартно отклонение

0.73%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-6.69%

Стандартно отклонение

9.74%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-0.33%

Стандартно отклонение

10.85%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.90%

От началото на годината

-2.40%

Стандартно отклонение

3.63%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

2.92%

Стандартно отклонение

2.48%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

4.57%

Стандартно отклонение

3.79%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

3.66%

Стандартно отклонение

6.37%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

4.36%

Стандартно отклонение

1.07%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.65%

От началото на годината

0.86%

Стандартно отклонение

0.29%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0.78%

Стандартно отклонение

3.55%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

2.59%

Стандартно отклонение

5.71%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

2.38%

Стандартно отклонение

5.86%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

1.94%

Стандартно отклонение

4.20%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-2.23%

Стандартно отклонение

4.45%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-5.39%

Стандартно отклонение

8.48%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.72%

От началото на годината

2.97%

Стандартно отклонение

1.65%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

9.73%

Стандартно отклонение

10.49%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.80%

От началото на годината

17.07%

Стандартно отклонение

11.82%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

24.29%

Стандартно отклонение

10.58%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

3.57%

Стандартно отклонение

6.66%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

-3.22%

Стандартно отклонение

2.49%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

12.87%

Стандартно отклонение

13.33%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.20%

От началото на годината

2.95%

Стандартно отклонение

1.03%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.80%

От началото на годината

0.27%

Стандартно отклонение

4.94%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.40%

От началото на годината

0.49%

Стандартно отклонение

3.45%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

3.54%

Стандартно отклонение

4.07%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

1.36%

Стандартно отклонение

4.95%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

11.41%

Стандартно отклонение

12.20%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-1.53%

Стандартно отклонение

6.42%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

5.97%

Стандартно отклонение

1.46%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-4.38%

Стандартно отклонение

2.22%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

11.66%

Стандартно отклонение

7.71%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

0.09%

Стандартно отклонение

0.55%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-8.85%

Стандартно отклонение

4.94%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.75%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

3.11%

Стандартно отклонение

6.20%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-0.96%

Стандартно отклонение

1.10%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

2.32%

Стандартно отклонение

3.31%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

2.75%

Стандартно отклонение

2.00%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

2.38%

Стандартно отклонение

1.90%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

9.48%

Стандартно отклонение

5.41%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.15%

От началото на годината

6.58%

Стандартно отклонение

2.79%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.40%

От началото на годината

1.34%

Стандартно отклонение

0.30%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.20%

От началото на годината

18.46%

Стандартно отклонение

13.27%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

1.97%

Стандартно отклонение

4.06%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.00%

От началото на годината

0.28%

Стандартно отклонение

1.26%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

12.11%

Стандартно отклонение

8.76%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

0.00%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

0.00%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

0.00%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

5.40%

Стандартно отклонение

4.73%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-4.59%

Стандартно отклонение

5.46%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

4.19%

Стандартно отклонение

5.09%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

-1.47%

Стандартно отклонение

0.11%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.25%

От началото на годината

-1.82%

Стандартно отклонение

2.10%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.25%

От началото на годината

-2.47%

Стандартно отклонение

1.99%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

7.09%

Стандартно отклонение

5.00%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

5.89%

Стандартно отклонение

4.05%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0.71%

Стандартно отклонение

4.17%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-1.51%

Стандартно отклонение

3.98%

Запитване