Каталог - 179 Взаимни фонда от 27 управляващи дружества

Филтрирай по:
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление
От началото на годината
Стандартно отклонение
Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.80%

От началото на годината

11.69%

Стандартно отклонение

11.76%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-1.34%

Стандартно отклонение

6.67%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

11.13%

Стандартно отклонение

14.92%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.20%

От началото на годината

1.38%

Стандартно отклонение

2.24%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.80%

От началото на годината

-1.73%

Стандартно отклонение

5.06%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.40%

От началото на годината

-0.73%

Стандартно отклонение

3.77%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

1.50%

Стандартно отклонение

1.87%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

1.32%

Стандартно отклонение

1.81%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

5.21%

Стандартно отклонение

5.47%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.15%

От началото на годината

3.15%

Стандартно отклонение

2.74%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.40%

От началото на годината

0.59%

Стандартно отклонение

0.29%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.20%

От началото на годината

12.66%

Стандартно отклонение

13.02%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

1.76%

Стандартно отклонение

0.44%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

-5.21%

Стандартно отклонение

5.99%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-4.11%

Стандартно отклонение

6.13%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

0.77%

Стандартно отклонение

8.98%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

4.91%

Стандартно отклонение

9.07%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

1.76%

Стандартно отклонение

15.45%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

1.47%

Стандартно отклонение

3.36%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.79%

От началото на годината

4.98%

Стандартно отклонение

7.58%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

1.63%

Стандартно отклонение

1.52%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.79%

От началото на годината

1.12%

Стандартно отклонение

3.04%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-4.55%

Стандартно отклонение

3.00%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.25%

От началото на годината

1.06%

Стандартно отклонение

0.67%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-0.96%

Стандартно отклонение

1.58%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-1.17%

Стандартно отклонение

5.45%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

0.70%

Стандартно отклонение

0.53%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-6.69%

Стандартно отклонение

9.74%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-0.33%

Стандартно отклонение

10.85%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.90%

От началото на годината

-2.40%

Стандартно отклонение

3.63%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

0.97%

Стандартно отклонение

3.60%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

2.74%

Стандартно отклонение

3.60%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

1.74%

Стандартно отклонение

6.49%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

2.37%

Стандартно отклонение

1.08%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.65%

От началото на годината

0.53%

Стандартно отклонение

0.28%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0.17%

Стандартно отклонение

3.49%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-1.65%

Стандартно отклонение

5.20%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-0.25%

Стандартно отклонение

6.51%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

1.31%

Стандартно отклонение

6.11%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-2.45%

Стандартно отклонение

4.66%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-4.49%

Стандартно отклонение

8.64%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.72%

От началото на годината

1.06%

Стандартно отклонение

1.49%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

5.50%

Стандартно отклонение

11.75%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

6.20%

Стандартно отклонение

9.35%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

-3.78%

Стандартно отклонение

2.42%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

0.55%

Стандартно отклонение

3.95%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-0.48%

Стандартно отклонение

5.21%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

9.40%

Стандартно отклонение

11.56%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-4.51%

Стандартно отклонение

5.98%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

3.37%

Стандартно отклонение

1.63%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-2.18%

Стандартно отклонение

2.48%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

10.85%

Стандартно отклонение

6.81%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-0.06%

Стандартно отклонение

0.19%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-4.29%

Стандартно отклонение

5.45%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.75%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

1.17%

Стандартно отклонение

5.64%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-0.50%

Стандартно отклонение

1.34%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

0.62%

Стандартно отклонение

3.07%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-0.94%

Стандартно отклонение

3.67%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.00%

От началото на годината

0.61%

Стандартно отклонение

1.45%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

3.58%

Стандартно отклонение

8.18%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

5.78%

Стандартно отклонение

9.72%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0.18%

Стандартно отклонение

8.31%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

5.27%

Стандартно отклонение

11.80%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

1.52%

Стандартно отклонение

6.58%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-2.06%

Стандартно отклонение

5.58%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

1.51%

Стандартно отклонение

4.46%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

-0.69%

Стандартно отклонение

0.15%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.25%

От началото на годината

-5.11%

Стандартно отклонение

2.06%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.25%

От началото на годината

-5.42%

Стандартно отклонение

1.93%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

2.52%

Стандартно отклонение

3.52%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0.94%

Стандартно отклонение

3.26%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-0.35%

Стандартно отклонение

4.15%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-1.36%

Стандартно отклонение

2.83%

Запитване