Каталог - 179 Взаимни фонда от 0 управляващи дружества

Филтрирай по:
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление
От началото на годината
Стандартно отклонение
Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

1.76%

Стандартно отклонение

0.44%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

-1.19%

Стандартно отклонение

6.18%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

0.73%

Стандартно отклонение

5.47%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

0.86%

Стандартно отклонение

8.55%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

3.53%

Стандартно отклонение

9.01%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

6.93%

Стандартно отклонение

15.70%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

2.45%

Стандартно отклонение

3.49%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.79%

От началото на годината

5.76%

Стандартно отклонение

7.88%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

1.05%

Стандартно отклонение

1.50%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.79%

От началото на годината

2.25%

Стандартно отклонение

3.28%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-1.12%

Стандартно отклонение

3.00%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.25%

От началото на годината

1.06%

Стандартно отклонение

0.67%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-0.75%

Стандартно отклонение

1.51%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0.84%

Стандартно отклонение

5.61%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

0.56%

Стандартно отклонение

0.50%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-6.69%

Стандартно отклонение

9.74%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-0.33%

Стандартно отклонение

10.85%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.90%

От началото на годината

-2.40%

Стандартно отклонение

3.63%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

2.47%

Стандартно отклонение

2.84%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

4.27%

Стандартно отклонение

3.73%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

5.54%

Стандартно отклонение

6.47%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

1.88%

Стандартно отклонение

1.04%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.65%

От началото на годината

0.32%

Стандартно отклонение

0.28%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

1.31%

Стандартно отклонение

3.54%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-2.43%

Стандартно отклонение

5.44%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0.77%

Стандартно отклонение

7.16%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

1.04%

Стандартно отклонение

7.36%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-0.73%

Стандартно отклонение

4.54%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-1.75%

Стандартно отклонение

8.56%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.72%

От началото на годината

0.15%

Стандартно отклонение

1.48%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

11.30%

Стандартно отклонение

11.39%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.80%

От началото на годината

12.72%

Стандартно отклонение

11.86%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

8.28%

Стандартно отклонение

9.75%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

0.58%

Стандартно отклонение

6.96%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

-2.96%

Стандартно отклонение

2.42%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

10.41%

Стандартно отклонение

15.87%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.20%

От началото на годината

0.91%

Стандартно отклонение

2.23%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.80%

От началото на годината

-1.63%

Стандартно отклонение

5.83%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.40%

От началото на годината

-0.40%

Стандартно отклонение

4.98%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

-0.30%

Стандартно отклонение

3.93%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-0.74%

Стандартно отклонение

4.93%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

11.33%

Стандартно отклонение

11.94%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-2.55%

Стандартно отклонение

5.81%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

2.32%

Стандартно отклонение

1.57%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-0.53%

Стандартно отклонение

2.32%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

8.01%

Стандартно отклонение

6.78%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-0.02%

Стандартно отклонение

0.16%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-0.98%

Стандартно отклонение

5.11%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.75%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

2.61%

Стандартно отклонение

6.06%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.50%

От началото на годината

0.14%

Стандартно отклонение

1.49%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

1.21%

Стандартно отклонение

3.27%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

1.99%

Стандартно отклонение

1.88%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

1.87%

Стандартно отклонение

1.85%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

5.75%

Стандартно отклонение

5.55%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.15%

От началото на годината

3.10%

Стандартно отклонение

2.72%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.40%

От началото на годината

0.36%

Стандартно отклонение

0.27%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.20%

От началото на годината

13.02%

Стандартно отклонение

14.21%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-0.10%

Стандартно отклонение

3.40%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.00%

От началото на годината

0.16%

Стандартно отклонение

1.48%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

7.03%

Стандартно отклонение

7.80%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

7.68%

Стандартно отклонение

9.35%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

5.06%

Стандартно отклонение

8.08%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

7.12%

Стандартно отклонение

11.65%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

0.79%

Стандартно отклонение

6.07%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-0.93%

Стандартно отклонение

5.48%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0.77%

Стандартно отклонение

4.23%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

-0.44%

Стандартно отклонение

0.15%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.25%

От началото на годината

-4.13%

Стандартно отклонение

2.06%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.25%

От началото на годината

-4.30%

Стандартно отклонение

1.93%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

2.47%

Стандартно отклонение

3.56%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

1.82%

Стандартно отклонение

3.38%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0.83%

Стандартно отклонение

4.39%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-0.52%

Стандартно отклонение

2.82%

Запитване