Взаимни фондове, инвестиции - каталог на всички фондове - 178 взаимни фонда от 27 управляващи дружества

Филтрирай по:
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление
От началото на годината
Стандартно отклонение
Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.80%

От началото на годината

14.71%

Стандартно отклонение

12.89%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

3.66%

Стандартно отклонение

6.73%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

9.05%

Стандартно отклонение

14.80%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.20%

От началото на годината

2.23%

Стандартно отклонение

1.62%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.80%

От началото на годината

-0.07%

Стандартно отклонение

5.07%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.40%

От началото на годината

0.86%

Стандартно отклонение

3.58%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

3.00%

Стандартно отклонение

2.00%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

2.68%

Стандартно отклонение

1.90%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

9.03%

Стандартно отклонение

5.41%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.15%

От началото на годината

6.67%

Стандартно отклонение

2.79%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.40%

От началото на годината

1.53%

Стандартно отклонение

0.30%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.20%

От началото на годината

15.77%

Стандартно отклонение

13.27%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

1.76%

Стандартно отклонение

0.44%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

-3.22%

Стандартно отклонение

5.94%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-3.01%

Стандартно отклонение

6.73%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-3.10%

Стандартно отклонение

11.97%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

5.98%

Стандартно отклонение

9.29%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

15.85%

Стандартно отклонение

14.78%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

5.80%

Стандартно отклонение

4.18%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.79%

От началото на годината

9.41%

Стандартно отклонение

8.47%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

3.44%

Стандартно отклонение

1.61%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-3.88%

Стандартно отклонение

3.47%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.25%

От началото на годината

1.06%

Стандартно отклонение

0.67%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-1.16%

Стандартно отклонение

1.66%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-1.57%

Стандартно отклонение

5.09%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

1.62%

Стандартно отклонение

0.72%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-6.69%

Стандартно отклонение

9.74%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-0.33%

Стандартно отклонение

10.85%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.90%

От началото на годината

-2.40%

Стандартно отклонение

3.63%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

2.86%

Стандартно отклонение

2.62%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

3.41%

Стандартно отклонение

3.88%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

4.25%

Стандартно отклонение

6.81%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

4.28%

Стандартно отклонение

1.19%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.65%

От началото на годината

0.95%

Стандартно отклонение

0.29%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

1.39%

Стандартно отклонение

3.57%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

1.06%

Стандартно отклонение

5.71%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

1.30%

Стандартно отклонение

5.65%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

2.35%

Стандартно отклонение

4.46%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-2.50%

Стандартно отклонение

4.63%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-4.70%

Стандартно отклонение

8.57%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.72%

От началото на годината

2.31%

Стандартно отклонение

1.61%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

8.35%

Стандартно отклонение

11.28%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

22.05%

Стандартно отклонение

10.61%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

-3.22%

Стандартно отклонение

2.49%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

2.82%

Стандартно отклонение

4.17%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

1.05%

Стандартно отклонение

5.16%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

3.93%

Стандартно отклонение

13.05%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-1.82%

Стандартно отклонение

6.41%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

6.24%

Стандартно отклонение

1.37%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-2.59%

Стандартно отклонение

2.38%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

13.33%

Стандартно отклонение

8.09%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

0.30%

Стандартно отклонение

0.42%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-5.11%

Стандартно отклонение

5.18%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.75%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

2.80%

Стандартно отклонение

5.92%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-0.29%

Стандартно отклонение

1.27%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

1.93%

Стандартно отклонение

3.30%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

1.96%

Стандартно отклонение

4.04%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.00%

От началото на годината

0.58%

Стандартно отклонение

1.48%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

10.34%

Стандартно отклонение

8.86%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

10.14%

Стандартно отклонение

11.56%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

10.16%

Стандартно отклонение

8.96%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

6.62%

Стандартно отклонение

12.44%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

4.35%

Стандартно отклонение

4.95%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-3.40%

Стандартно отклонение

5.16%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

2.46%

Стандартно отклонение

5.02%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

-1.19%

Стандартно отклонение

0.12%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.25%

От началото на годината

-5.95%

Стандартно отклонение

2.08%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.25%

От началото на годината

-6.48%

Стандартно отклонение

1.93%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

7.02%

Стандартно отклонение

4.91%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

5.40%

Стандартно отклонение

3.94%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

1.51%

Стандартно отклонение

3.96%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-0.81%

Стандартно отклонение

3.29%

Запитване