Каталог - 180 Взаимни фонда от 32 управляващи дружества

Филтрирай по:
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление
От началото на годината
Стандартно отклонение
Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.79%

От началото на годината

-2.45%

Стандартно отклонение

6.02%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

-0.02%

Стандартно отклонение

0.14%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.79%

От началото на годината

-2.59%

Стандартно отклонение

3.56%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

-2.24%

Стандартно отклонение

3.61%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

1.76%

Стандартно отклонение

0.44%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

-6.99%

Стандартно отклонение

8.62%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-5.94%

Стандартно отклонение

7.18%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-3.60%

Стандартно отклонение

4.77%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

0.47%

Стандартно отклонение

0.84%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-4.31%

Стандартно отклонение

9.09%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

1.89%

Стандартно отклонение

6.50%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-4.44%

Стандартно отклонение

3.80%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.25%

От началото на годината

1.06%

Стандартно отклонение

0.67%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-1.93%

Стандартно отклонение

1.55%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-5.63%

Стандартно отклонение

5.93%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

-0.75%

Стандартно отклонение

0.43%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.90%

От началото на годината

-2.26%

Стандартно отклонение

2.89%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-0.74%

Стандартно отклонение

11.54%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-5.29%

Стандартно отклонение

9.65%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-0.77%

Стандартно отклонение

3.23%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-2.54%

Стандартно отклонение

2.76%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-4.76%

Стандартно отклонение

5.19%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-0.33%

Стандартно отклонение

0.62%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.65%

От началото на годината

0.01%

Стандартно отклонение

0.26%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-2.20%

Стандартно отклонение

4.43%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-1.38%

Стандартно отклонение

5.80%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-0.03%

Стандартно отклонение

7.86%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-7.56%

Стандартно отклонение

8.82%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-1.57%

Стандартно отклонение

3.99%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-2.61%

Стандартно отклонение

5.89%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.72%

От началото на годината

1.78%

Стандартно отклонение

1.40%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-6.86%

Стандартно отклонение

8.37%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.80%

От началото на годината

0.01%

Стандартно отклонение

7.25%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-4.87%

Стандартно отклонение

8.70%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-5.47%

Стандартно отклонение

8.10%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

-2.19%

Стандартно отклонение

1.62%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

12.05%

Стандартно отклонение

12.24%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.20%

От началото на годината

2.71%

Стандартно отклонение

3.97%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.80%

От началото на годината

2.43%

Стандартно отклонение

5.98%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.40%

От началото на годината

2.75%

Стандартно отклонение

6.05%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

2.60%

Стандартно отклонение

4.14%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-2.19%

Стандартно отклонение

6.16%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

7.18%

Стандартно отклонение

11.46%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-3.47%

Стандартно отклонение

4.31%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

0.36%

Стандартно отклонение

0.33%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-4.78%

Стандартно отклонение

3.04%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-4.89%

Стандартно отклонение

5.60%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-0.19%

Стандартно отклонение

0.31%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-8.33%

Стандартно отклонение

5.92%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.75%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-6.95%

Стандартно отклонение

7.23%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-3.21%

Стандартно отклонение

1.61%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-4.12%

Стандартно отклонение

4.08%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-1.35%

Стандартно отклонение

3.09%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-1.57%

Стандартно отклонение

0.00%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

0.00%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.15%

От началото на годината

-0.09%

Стандартно отклонение

2.58%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.40%

От началото на годината

-0.24%

Стандартно отклонение

0.32%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.20%

От началото на годината

0.92%

Стандартно отклонение

11.07%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

2.39%

Стандартно отклонение

3.65%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.00%

От началото на годината

1.07%

Стандартно отклонение

1.39%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-7.32%

Стандартно отклонение

8.27%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-4.93%

Стандартно отклонение

9.07%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-7.61%

Стандартно отклонение

8.49%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-7.93%

Стандартно отклонение

10.04%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

1.24%

Стандартно отклонение

3.71%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-4.22%

Стандартно отклонение

6.04%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

2.33%

Стандартно отклонение

3.67%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

-1.00%

Стандартно отклонение

0.15%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.25%

От началото на годината

-2.20%

Стандартно отклонение

0.65%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.25%

От началото на годината

-2.25%

Стандартно отклонение

0.82%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-2.07%

Стандартно отклонение

3.81%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-3.79%

Стандартно отклонение

4.29%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-4.75%

Стандартно отклонение

5.96%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-2.70%

Стандартно отклонение

4.48%

Запитване