Каталог - 179 Взаимни фонда от 32 управляващи дружества

Филтрирай по:
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление
От началото на годината
Стандартно отклонение
Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

1.76%

Стандартно отклонение

0.44%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

-11.52%

Стандартно отклонение

7.01%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-10.06%

Стандартно отклонение

6.56%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-6.07%

Стандартно отклонение

4.86%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

0.41%

Стандартно отклонение

1.40%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-7.40%

Стандартно отклонение

9.63%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

-5.18%

Стандартно отклонение

4.11%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.79%

От началото на годината

-7.94%

Стандартно отклонение

7.43%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

1.26%

Стандартно отклонение

1.49%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.79%

От началото на годината

-5.22%

Стандартно отклонение

3.93%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-7.05%

Стандартно отклонение

3.39%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.25%

От началото на годината

1.06%

Стандартно отклонение

0.67%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-2.09%

Стандартно отклонение

1.23%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-9.01%

Стандартно отклонение

6.10%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

-0.81%

Стандартно отклонение

0.47%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-6.69%

Стандартно отклонение

9.74%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-0.33%

Стандартно отклонение

10.85%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.90%

От началото на годината

-2.40%

Стандартно отклонение

3.63%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-0.65%

Стандартно отклонение

3.24%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-3.59%

Стандартно отклонение

3.20%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-7.13%

Стандартно отклонение

5.82%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-0.39%

Стандартно отклонение

0.78%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.65%

От началото на годината

0.04%

Стандартно отклонение

0.27%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-3.54%

Стандартно отклонение

3.66%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-1.62%

Стандартно отклонение

4.15%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-1.42%

Стандартно отклонение

8.16%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-8.65%

Стандартно отклонение

8.14%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-3.26%

Стандартно отклонение

3.83%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-5.39%

Стандартно отклонение

5.53%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.72%

От началото на годината

2.60%

Стандартно отклонение

1.27%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-11.55%

Стандартно отклонение

11.25%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.80%

От началото на годината

-4.71%

Стандартно отклонение

9.11%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-9.38%

Стандартно отклонение

9.60%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-5.95%

Стандартно отклонение

7.10%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

-3.65%

Стандартно отклонение

1.55%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

0.34%

Стандартно отклонение

13.83%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.20%

От началото на годината

0.71%

Стандартно отклонение

3.06%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.80%

От началото на годината

-1.86%

Стандартно отклонение

4.75%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.40%

От началото на годината

-1.46%

Стандартно отклонение

4.61%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

1.79%

Стандартно отклонение

3.40%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-2.91%

Стандартно отклонение

5.07%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

3.01%

Стандартно отклонение

12.41%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-6.08%

Стандартно отклонение

3.91%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

1.10%

Стандартно отклонение

1.09%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-7.68%

Стандартно отклонение

2.46%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-6.09%

Стандартно отклонение

6.34%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-0.31%

Стандартно отклонение

0.24%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-13.63%

Стандартно отклонение

5.06%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.75%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-9.93%

Стандартно отклонение

7.80%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-4.78%

Стандартно отклонение

1.66%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-6.72%

Стандартно отклонение

4.31%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-4.03%

Стандартно отклонение

2.95%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-4.28%

Стандартно отклонение

2.59%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

0.00%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.15%

От началото на годината

-1.79%

Стандартно отклонение

2.72%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.40%

От началото на годината

-0.40%

Стандартно отклонение

0.27%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.20%

От началото на годината

-2.77%

Стандартно отклонение

12.73%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

2.25%

Стандартно отклонение

3.17%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.00%

От началото на годината

1.62%

Стандартно отклонение

1.28%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-10.91%

Стандартно отклонение

8.40%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-7.32%

Стандартно отклонение

10.33%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-11.06%

Стандартно отклонение

8.80%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-13.13%

Стандартно отклонение

10.83%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

0.32%

Стандартно отклонение

3.15%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-6.45%

Стандартно отклонение

4.17%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

1.35%

Стандартно отклонение

2.90%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

-1.59%

Стандартно отклонение

0.15%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.25%

От началото на годината

-3.77%

Стандартно отклонение

1.13%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.25%

От началото на годината

-3.85%

Стандартно отклонение

1.03%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-2.73%

Стандартно отклонение

3.27%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-4.23%

Стандартно отклонение

3.47%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-7.70%

Стандартно отклонение

4.61%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-2.87%

Стандартно отклонение

3.09%

Запитване