Взаимни фондове, инвестиции - каталог на всички фондове - 179 взаимни фонда от 27 управляващи дружества

Филтрирай по:
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление
От началото на годината
Стандартно отклонение
Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.80%

От началото на годината

14.40%

Стандартно отклонение

12.13%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

2.90%

Стандартно отклонение

6.71%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

11.34%

Стандартно отклонение

14.83%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.20%

От началото на годината

1.57%

Стандартно отклонение

1.62%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.80%

От началото на годината

-1.33%

Стандартно отклонение

5.24%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.40%

От началото на годината

-0.65%

Стандартно отклонение

3.63%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

3.82%

Стандартно отклонение

2.00%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

3.53%

Стандартно отклонение

1.90%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

8.20%

Стандартно отклонение

5.41%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.15%

От началото на годината

5.93%

Стандартно отклонение

2.79%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.40%

От началото на годината

1.13%

Стандартно отклонение

0.30%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.20%

От началото на годината

15.20%

Стандартно отклонение

13.27%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

1.76%

Стандартно отклонение

0.44%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

-3.18%

Стандартно отклонение

5.88%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-1.39%

Стандартно отклонение

6.68%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

0.27%

Стандартно отклонение

10.02%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

4.31%

Стандартно отклонение

9.24%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

6.74%

Стандартно отклонение

14.82%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

6.05%

Стандартно отклонение

4.18%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.79%

От началото на годината

9.98%

Стандартно отклонение

8.17%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

3.13%

Стандартно отклонение

1.59%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.79%

От началото на годината

4.68%

Стандартно отклонение

3.58%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-2.89%

Стандартно отклонение

3.46%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.25%

От началото на годината

1.06%

Стандартно отклонение

0.67%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-0.66%

Стандартно отклонение

1.67%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0.13%

Стандартно отклонение

5.09%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

1.52%

Стандартно отклонение

0.74%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-6.69%

Стандартно отклонение

9.74%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-0.33%

Стандартно отклонение

10.85%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.90%

От началото на годината

-2.40%

Стандартно отклонение

3.63%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

2.82%

Стандартно отклонение

2.63%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

4.30%

Стандартно отклонение

3.72%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

5.09%

Стандартно отклонение

6.69%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

3.46%

Стандартно отклонение

1.17%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.65%

От началото на годината

0.77%

Стандартно отклонение

0.27%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

1.97%

Стандартно отклонение

3.44%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-1.42%

Стандартно отклонение

5.60%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-0.06%

Стандартно отклонение

4.14%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

1.55%

Стандартно отклонение

4.33%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-1.98%

Стандартно отклонение

4.67%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-4.27%

Стандартно отклонение

8.67%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.72%

От началото на годината

1.47%

Стандартно отклонение

1.54%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

10.38%

Стандартно отклонение

11.69%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

20.09%

Стандартно отклонение

9.99%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

-2.92%

Стандартно отклонение

2.48%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

1.69%

Стандартно отклонение

4.19%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0.17%

Стандартно отклонение

5.20%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

7.91%

Стандартно отклонение

11.97%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-4.20%

Стандартно отклонение

6.17%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

4.63%

Стандартно отклонение

1.66%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-1.07%

Стандартно отклонение

2.30%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

12.38%

Стандартно отклонение

7.73%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

0.24%

Стандартно отклонение

0.34%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-1.68%

Стандартно отклонение

4.93%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.75%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

2.03%

Стандартно отклонение

5.68%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-0.28%

Стандартно отклонение

1.36%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

1.54%

Стандартно отклонение

3.20%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

1.74%

Стандартно отклонение

4.13%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.00%

От началото на годината

0.73%

Стандартно отклонение

1.45%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

10.05%

Стандартно отклонение

8.07%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

10.62%

Стандартно отклонение

9.76%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

9.98%

Стандартно отклонение

9.58%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

7.88%

Стандартно отклонение

12.00%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

5.27%

Стандартно отклонение

6.30%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-2.88%

Стандартно отклонение

4.95%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

2.78%

Стандартно отклонение

4.86%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

-0.96%

Стандартно отклонение

0.12%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.25%

От началото на годината

-5.33%

Стандартно отклонение

2.09%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.25%

От началото на годината

-5.73%

Стандартно отклонение

1.96%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

3.30%

Стандартно отклонение

3.69%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

2.62%

Стандартно отклонение

3.54%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-0.10%

Стандартно отклонение

4.07%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-1.65%

Стандартно отклонение

2.95%

Запитване