Резултати от търсенето:

    Инвестиционен риск: Умерен  Само български фондове  
Управляващо дружество
Име на фонда
От началото на годината
Такса управление
Стандартно отклонение
Запитване
Управляващо дружество
От началото на годината

8.92%

Такса управление

1.50%

Стандартно отклонение

5.41%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
От началото на годината

6.00%

Такса управление

0.75%

Стандартно отклонение

9.29%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
От началото на годината

5.94%

Такса управление

0.00%

Стандартно отклонение

4.18%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
От началото на годината

2.31%

Такса управление

0.72%

Стандартно отклонение

1.61%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
От началото на годината

-0.22%

Такса управление

1.50%

Стандартно отклонение

1.27%

Запитване

Съвети - Взаимен фонд

Форум MoitePari

Управляващо дружество
Име на фонда
От началото на годината

-1.07%

Такса управление

2.50%

Стандартно отклонение

1.66%

Запитване
Управляващо дружество
От началото на годината

-3.22%

Такса управление

0.85%

Стандартно отклонение

2.49%

Запитване
Управляващо дружество
От началото на годината

0,00%

Такса управление

0.20%

Стандартно отклонение

Запитване