Ако имате интерес към финансовото планиране и изгаряте от желание да помагате на клиентите да постигат финансова стабилност и благополучие;
Ако желаете да се развивате и реализирате професионално в реномирана компания с доказан опит:

СТАНЕТЕ  Финансов Консултант в MoitePariConsult

Финансовите ни консултанти оказват активно съдействие за финансовото планиране, поставянето на финансови цели, избора на подходящ спестовен, застрахователен, инвестиционен, пенсионен или кредитен продукт.

Финансовият консултант води консултации с клиентите като:
 • Намира своите клиенти и им помага да подготвят личен финансов план, като провежда консултации за управление на личните финанси, финансово планиране, поставяне на финансови цели, управление на месечен бюджет
 • На база на изготвения финансов план, препоръчва подходящи финансови продукти като спестовни продукти, живото-застраховки със спестовен или инвестиционен характер,  банкови депозити, пенсионно-осигурителни планове или насочва клиентите към представители на взаимни-фондове
 • Предоставя консултации за пенсионното осигуряване
 • Консултира клиенти търсещи жилищен или ипотечен кредит и препоръчва подходящ кредитен продукт, като прави предварителна оценка на кредитоспособността на клиентите и възможността да получат кредит и съдейства на клиентите във всички етап на кандидатстването за кредит
За да успеете като финансов консултант се изискват:
 • Силна мотивация и удовлетворение от работа с клиенти
 • Отлични комуникативни и презентационни умения, представителност
 • Самоорганизираност и способност за справяне с много задачи едновременно
 • Добри продажбени умения
 • Компютърна грамотност – Windows, MS Office и Internet
 • Няколко години опит в банкова или финансова институция е преимущество.
За нашите консултанти предлагаме:
 • Възможност за бързо професионално развитие
 • Работа в екип в динамична среда
 • Много добър план за комисионни възнаграждения за всяка сключена сделка (на граждански договор)
 • Професионално вътрешно-фирмено обучение за Финансов Консултант
 • Външно обучение и фирмени семинари.

Ако нашето предложение за вашата кариера Ви е заинтересувало, моля изпратете свържете се с нас на имейл consult@moitepari.bg.