В какво да инвестирам? Анализ на ETFs – един от най-популярните финансови инструменти.

By |февруари 18, 2020|Инвестиции|

Все повече хора ясно осъзнават нуждата да инвестират парите, които спестяват. Основните причини са обезценяването на заделените средства поради инфлацията и ниските лихви по депозитите. [...]