През последните 20 години българинът все повече развива финансовата си грамотност. С това нараства и интересът му към алтернативни начини за подобряване на благосъстоянието му.

Постигането на по-добро благосъстояние може да се постигне чрез два основни начина – спестяване и инвестиране. С годините и с натрупването на знания в сферата, хората все повече се насочват към инвестирането като форма за увеличаване на наличното състояние. Това е така, защото въпреки че при спестяването имаме фиксирана лихва, тя по правило рядко неутрализира инфлацията, а и парите остават във валута, което малко или повече крие рискове за обезценяването й.

Инвестирането е начин човек да победи инфлацията, да се защити от хиперинфлация и да има шанса да потреби във времето повече пари, отколкото е изкарал, работейки. Разбира се, инвестицията от своя страна има разновидности и не всички те са удачни…

Когато става дума за пари, събирани за златните години на човек, за жилище или друга подобна цел, рискът при спекулация е необоснован и е добре да се избегне. Там на помощ идва подходът на диверсификацията. Казано по стара поговорка – да сложим яйцата в различни кошници.
Заяви консултация
Как, обаче да се постигне това от човек, който може да отделя определени суми на месец или да ивестира заделените си с труд спестявания? Най-популярният вариант в страните от Западна Европа и САЩ са т.нар. „взаимни фондове“. Взаимните фондове са форма на обединение на капиталите на различни инвеститори (физически и юридически лица) и са известни още като колективни инвестиционни схеми (КИС). Всеки желаещ да инвестира в такава схема може да го направи, като закупи желания брой дялове от нея.

От няколко години и на българския пазар има варианти за такъв тип инвестиция. Един от вариантите са 180 годишни взаимни фондове, които с времето са натрупали милиони доволни клиенти и добри практики. Поради огромните обеми от клиенти, тези фондове имат възможност да предложат нищожни такси на входа на инвестицията (до 1.5% от сумата еднократно в началото) и такса управление на средствата (до 1,5% годишно) и да приключат до тук с всички такси. Също така, могат да покажат резултати назад във времето, достигащи дори до 9-11% годишна доходност. Тъй като това е продукт, създаден за събиране на пари от различни хора, е предвидено да могат да се пропускат вноски винаги, когато се налага и наличните пари могат да се изтеглят частично или на 100% във всеки момент.

Такава инвестиция, освен че дава високи финансови резултати във времето, има необходимата за всеки човек гъвкавост и увеличава шансовете на клиентите да постигнат финансовото измерение на житейските си цели.

Ако и Вие искате да притежавате инвестиция, която зависи от развитието на световните пазари, и да направите още една крачка към постигането на целите си, подайте заявка за консултация и представител на MoitePariConsult ще се свърже с Вас.
Заяви консултация