Кои са важните финансови цели пред всеки от нас? Участие на Йордан Генов, изпълнителен директор на MoitePari Consult, в епизод 4 на MoitePari TV.

Основните послания от интервюто са обобщени по-долу, а в края на статията ще намерите самото видео.

Изграждането на авариен фонд и спестяването за годините когато няма да работим активно са задължителни финансови цели за всеки. Аварийният фонд ни позволява да посрещнем непредвидени разходи без да прибягваме до кредити и без да разваляме напредъка по други цели, за които трупаме средства. Размерът на аварийния фонд следва да бъде между 3 и 6 месечни разхода на домакинството.

Спестяването за по-късни години е задължително за хората, които не искат да са зависими от държават или от свои близки. Всеки следва да пресметне колко следва да спестява в активна възраст, за да поддържа стандарта си на живот и след като спре да работи.

Създаването и следването на личен финансов план ни дава яснота какво следва да направим, за да постигнем целите, които са важни за нас и ни дисциплинира да правим нужните действия. Създаването на финансов план започва с целеполагане, преминава през анализ на нетно състояние и бюджет, и завършва с изработването на план за действие и подбор на финансови инструменти.

За да заявите индивидуална среща, на която да се информирате какво представлява финансовият план, изготвян от консултантите на MoitePari Consult, използвайте бутона „Консултирай се“.